unosić

unosić
impf unieść
* * *
(-szę, -sisz); imp ; perf unieść; vt
(głowę, rękę) to raise; (o rzece, wietrze) to carry off lub away
* * *
unosić
ipf.
-szę -sisz
1. (= podnosić) lift, raise.
2. lit. (o wietrze, rzece itp.) (= porywać) carry away l. off, sweep away l. along.
3. lit. unosić kogoś (w dal) (= zabierać) (o pojeździe, wierzchowcu) carry sb away.
unosić się
ipf.
1. (= podnosić się) ascend, rise; unosić się na palcach l. palce stand on tiptoe.
2. (= być podnoszonym) rise, be raised; (o kurtynie) be drawn up.
3. (= wznosić się) (o samolocie) rise l. fly into the air, soar; (o dymie, kurzu) rise.
4. (= irytować się) be vexed l. aggraviated l. irritated; unosić się gniewem fly into a rage; be transported with anger; (emocjami) vibrate (czymś with sth); unosić się honorem, dumą be too proud (to do sth); nie unoś się! calm down!, take it easy!, don't get excited!
5. (= utrzymywać się na pewnej wysokości) float, drift, hover; unosić się na wodzie/w powietrzu float l. drift in the water/in the air; unosić się na wietrze blow in the wind; (o helikopterze) hover.
6. (o zapachu itp.) (= rozchodzić się) rise, spread.
7. lit. (= zachwycać się) rave (nad kimś/czymś about sb/sth).

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • unosić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, unoszę, unosićsi, unoś, unoszony {{/stl 8}}– unieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, uniosę, uniesie, unieś, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • unosić — ndk VIa, unoszę, unosićsisz, unoś, unosićsił, unoszony forma ndk czas. unieść (p.) unosić się 1. forma ndk czas. unieść się (p.) 2. «utrzymywać się na pewnej wysokości nad ziemią, na powierzchni (np. wody); wisieć» Komary unosiły się nad stawem.… …   Słownik języka polskiego

 • unosić się — I – unieść się {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w odniesieniu do człowieka: przemieszczać swe ciało do góry, wzwyż, podnosić je w górę z pozycji leżącej, siedzącej; dźwigać, podciągać, wspinać się : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • unosić się – unieść się honorem [dumą] — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obrażać się, reagować w sposób emocjonalny, czując się dotkniętym, urażonym w swojej ambicji, poczuciu godności osobistej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś unosi się dumą z byle powodu.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • unosić — Unieść skądś głowę, życie zob. życie 22 …   Słownik frazeologiczny

 • unosić się — Unieść się honorem zob. honor 1 …   Słownik frazeologiczny

 • unieść — dk XI, uniosę, uniesiesz, unieś, uniósł, uniosła, unieśli, uniesiony unosić ndk VIa, unoszę, unieśćsisz, unoś, unieśćsił, unoszony 1. «dźwignąć coś w górę, podciągnąć ku górze, umieścić coś wyżej niż poprzednio; podnieść, wznieść» Unieść głowę.… …   Słownik języka polskiego

 • entuzjazmować — ndk IV, entuzjazmowaćmuję, entuzjazmowaćmujesz, entuzjazmowaćmuj, entuzjazmowaćował rzad. «wywoływać entuzjazm, zachwyt, uwielbienie, uznanie; porywać, unosić, zapalać» Jakaś idea entuzjazmuje kogoś. entuzjazmować się «odnosić się do czegoś z… …   Słownik języka polskiego

 • dymić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. nos ndk VIIb, dymić sięmi się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o dymie: wydobywać się z czegoś, unosić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dymi się z komina. Dymiło się z pieca. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • podnosić się – podnieść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nadawać swemu ciału pozycję pionową lub unosić je na czymś; powstawać; wspinać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podnieść się z fotela. Podniosła się zza biurka. Podniósł się na rękach.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wspinać się — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, wspinać sięam się, wspinać sięa się, wspinać sięają się {{/stl 8}}– wspiąć się {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, wespnę się, wespnie się, wespnij się, wspiął się, wspięli się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”